Lupe EMO - European Mortar Organisation
italiano english español deutsch français português русский hrvatska türkiye yкраїна polska magyarország slovenský english español deutsch français português русский hrvatska türkiye yкраїна polska magyarország slovenský english español deutsch français português русский hrvatska türkiye yкраїна polska magyarország slovenský english español deutsch français português русский hrvatska türkiye yкраїна polska magyarország slovenský english español deutsch français português русский hrvatska türkiye yкраїна polska magyarország slovenský english español deutsch français português русский hrvatska türkiye yкраїна polska magyarország slovenský english español deutsch français português русский hrvatska türkiye yкраїна polska magyarország slovenský english español deutsch français português русский hrvatska türkiye yкраїна polska magyarország slovenský english español deutsch français português русский hrvatska türkiye yкраїна polska magyarország slovenský english español deutsch français português русский hrvatska türkiye yкраїна polska magyarország slovenský english español deutsch français português русский hrvatska türkiye yкраїна polska magyarország slovenský english español deutsch français português русский hrvatska türkiye yкраїна polska magyarország slovenský
Conducibilità termica Thermal conductivity Conductividad térmica Wärmeleitfähigkeit Conductivité thermique Condutividade térmica Теплопроводность Toplinska provodljivost Isı iletkenlik katsayısı теплопровідність Współczynnik przewodzenia ciepła Hővezetési képesség Tepelná vodivosť
Valore di conducibilità (λ) di una malta allo stato indurito. Valore legato alla densità del materiale (EN1745). The value (λ) of a mortar in the dry state. The λ-value is related to the density of the hardened mortar. (EN 1745). Valor de la característica térmica λ de un mortero en estado seco. El valor de λ del mortero endurecido está generalmente relacionado con su densidad. (EN 1745). Der λ -Wert eines Mörtels im trockenen Zustand. Der λ -Wert ist abhängig von der Dichte des Festmörtels. (EN 1745). Valeur (λ) caractérisant une propriété thermique d’un mortier à l’état sec. La valeur λ est liée à la densité du mortier durci. (EN 1745). Valor da característica térmica (λ) de uma argamassa em pó. Este valor (λ) está relacionado com a densidade da argamassa endurecida. (EN 1745). Величина λ, характеризующая термические свойства строительного раствора в сухом состоянии. Значение λ зависит от плотности раствора. (EN 1745). λ - vrijednost morta u suhom stanju. λ - vrijednost povezana je s gustoćom očvrslog morta. (EN 1745). Harcın kuru haldeki λ değeri. λ değeri sertleşmiş harcın yoğunluğuna bağlı olarak değişmektedir.. (EN 1745). показник λ розчину у сухому вигляді. Показник λ залежить від густини міцного розчину. (EN 1745). Wartość (λ) zaprawy w warunkach suchych. Wartość (λ) jest związana z gęstością stwardniałej zaprawy. (EN 1745). Egy habarcs λ -értéke száraz állapotban. A λ -érték függ a sziárd habarcs vastagságától. (EN 1745). Hodnota (λ) malty v suchom stave, ktorá je závislá na objemovej hmotnosti malty. (EN 1745).

Schatten EMO - European Mortar Organisation