Lupe EMO - European Mortar Organisation
polska english español deutsch français italiano português русский hrvatska türkiye yкраїна magyarország slovenský english español deutsch français italiano português русский hrvatska türkiye yкраїна magyarország slovenský english español deutsch français italiano português русский hrvatska türkiye yкраїна magyarország slovenský english español deutsch français italiano português русский hrvatska türkiye yкраїна magyarország slovenský english español deutsch français italiano português русский hrvatska türkiye yкраїна magyarország slovenský english español deutsch français italiano português русский hrvatska türkiye yкраїна magyarország slovenský english español deutsch français italiano português русский hrvatska türkiye yкраїна magyarország slovenský english español deutsch français italiano português русский hrvatska türkiye yкраїна magyarország slovenský english español deutsch français italiano português русский hrvatska türkiye yкраїна magyarország slovenský english español deutsch français italiano português русский hrvatska türkiye yкраїна magyarország slovenský english español deutsch français italiano português русский hrvatska türkiye yкраїна magyarország slovenský english español deutsch français italiano português русский hrvatska türkiye yкраїна magyarország slovenský
Współczynnik przewodzenia ciepła Thermal conductivity Conductividad térmica Wärmeleitfähigkeit Conductivité thermique Conducibilità termica Condutividade térmica Теплопроводность Toplinska provodljivost Isı iletkenlik katsayısı теплопровідність Hővezetési képesség Tepelná vodivosť
Wartość (λ) zaprawy w warunkach suchych. Wartość (λ) jest związana z gęstością stwardniałej zaprawy. (EN 1745). The value (λ) of a mortar in the dry state. The λ-value is related to the density of the hardened mortar. (EN 1745). Valor de la característica térmica λ de un mortero en estado seco. El valor de λ del mortero endurecido está generalmente relacionado con su densidad. (EN 1745). Der λ -Wert eines Mörtels im trockenen Zustand. Der λ -Wert ist abhängig von der Dichte des Festmörtels. (EN 1745). Valeur (λ) caractérisant une propriété thermique d’un mortier à l’état sec. La valeur λ est liée à la densité du mortier durci. (EN 1745). Valore di conducibilità (λ) di una malta allo stato indurito. Valore legato alla densità del materiale (EN1745). Valor da característica térmica (λ) de uma argamassa em pó. Este valor (λ) está relacionado com a densidade da argamassa endurecida. (EN 1745). Величина λ, характеризующая термические свойства строительного раствора в сухом состоянии. Значение λ зависит от плотности раствора. (EN 1745). λ - vrijednost morta u suhom stanju. λ - vrijednost povezana je s gustoćom očvrslog morta. (EN 1745). Harcın kuru haldeki λ değeri. λ değeri sertleşmiş harcın yoğunluğuna bağlı olarak değişmektedir.. (EN 1745). показник λ розчину у сухому вигляді. Показник λ залежить від густини міцного розчину. (EN 1745). Egy habarcs λ -értéke száraz állapotban. A λ -érték függ a sziárd habarcs vastagságától. (EN 1745). Hodnota (λ) malty v suchom stave, ktorá je závislá na objemovej hmotnosti malty. (EN 1745).

Schatten EMO - European Mortar Organisation