Lupe EMO - European Mortar Organisation
yкраїна english español deutsch français italiano português русский hrvatska türkiye polska magyarország slovenský english español deutsch français italiano português русский hrvatska türkiye polska magyarország slovenský english español deutsch français italiano português русский hrvatska türkiye polska magyarország slovenský english español deutsch français italiano português русский hrvatska türkiye polska magyarország slovenský english español deutsch français italiano português русский hrvatska türkiye polska magyarország slovenský english español deutsch français italiano português русский hrvatska türkiye polska magyarország slovenský english español deutsch français italiano português русский hrvatska türkiye polska magyarország slovenský english español deutsch français italiano português русский hrvatska türkiye polska magyarország slovenský english español deutsch français italiano português русский hrvatska türkiye polska magyarország slovenský english español deutsch français italiano português русский hrvatska türkiye polska magyarország slovenský english español deutsch français italiano português русский hrvatska türkiye polska magyarország slovenský english español deutsch français italiano português русский hrvatska türkiye polska magyarország slovenský
міцність при згині Flexural strength Resistencia a la flexión Biegefestigkeit Résistance en flexion Resistenza a flessione Resistência à flexão Прочность при изгибе Savojna čvrstoča Eğilme dayanımı Wytrzymałość na zginanie Hajlítószilárdság Pevnosť v ťahu pri ohybe
міцність на розрив визначається за допомогою тесту триточкового згину. (EN 1015-11 –розчин для мурування).(EN 13888 –розчин для заповнення швів для плитки та плит) Failure stress of a mortar determined by exerting a force in flexure on three points. (EN 1015-11 – Masonry mortars). (EN 13888 – Grouts for tiles). Tensión de rotura de un mortero determinada ejerciendo una fuerza de flexión en tres puntos. (EN 1015-11-Morteros de albañilería). (EN 13888 - Morteros para juntas). Bruchfestigkeit eines Mörtels bestimmt im Drei- Punkt-Biegeversuch. (EN 1015-11 – Mauermörtel) (EN 13888 – Fugenmörtel für Fliesen und Platten). Valeur maximale de rupture d’un mortier, déterminée par l’exercice d’une force en trois points. (EN 1015-11- Mortiers de maçonnerie). (EN 13888– Mortiers de joints pour carrelage). Tmassimo valore di resistenza alla forza di flessione esercitat in tre punti. (EN1015-11 Malte per murature) (EN13888 Malta per piastrelle) Tensão de ruptura) de uma argamassa, determinada pela aplicação de uma força de flexão em três pontos. (EN 1015-11, EN 13888). Максимальное усилие разрушения раствора, определённое путём приложения разрушающей силы в трёх точках. (EN1015-11 – Кладочные растворы) (EN 13888 –Раствор для заполнения плиточных швов). Sila loma utvrđena testom savijanja u tri točke. (EN 1015-11). (EN 13888). Bir harcın, üç noktalı eğilme testinde belirlenen eğilme dayanımı. (EN 1015-11 – Duvar harcı). (EN 13888 – Seramik ve karolar için derz harcı). Wytrzymałość zaprawy na zginanie, określona trzypunktową próbą na zginanie. (EN 1015-11- Zaprawy murarskie). (EN 13888 - Zaprawy do spinowania płytek i okładzin). A habarcs törőfeszültsége szabványos hajlítási módszerek esetén. (EN 1015-11 – falazóhabarcs) (EN 13888 – Fugázóhaarcs burkolólapokhoz). Pevnosť malty v ťahu pri ohybe sa stanovuje na skúšobných vzorkách malty trojbodovým zaťažením do zlomu. (EN 1015-11 Stanovenie pevnosti zatvrdnutej malty v ťahu pri ohybe a v tlaku, EN 13888 - Škárovacie látky na obkladové prvky. )

Schatten EMO - European Mortar Organisation